swiss made long-35px  

UAAA - RWY 05R (14436 ft)
UAAA - RWY 23L (14436 ft)
UAAA - RWY 05L (14764 ft)
UAAA - RWY 23R (14764 ft)
UAAH - RWY 5 (8209 ft)
UAAH - RWY 23 (8209 ft)
UAAT - RWY 2 (8205 ft)
UAAT - RWY 20 (8205 ft)
UACC - RWY 4 (11483 ft)
UACC - RWY 22 (11483 ft)
UACK - RWY 2 (9350 ft)
UACK - RWY 20 (9350 ft)
UACP - RWY 5 (8166 ft)
UACP - RWY 23 (8166 ft)
UADD - RWY 13 (11483 ft)
UADD - RWY 31 (11483 ft)
UAII - RWY 10 (10827 ft)
UAII - RWY 28 (10827 ft)
UAKD - RWY 4 (8530 ft)
UAKD - RWY 22 (8530 ft)
UAKK - RWY 5 (11818 ft)
UAKK - RWY 23 (11818 ft)
UAOO - RWY 6 (8858 ft)
UAOO - RWY 24 (8858 ft)
UARR - RWY 4 (7874 ft)
UARR - RWY 22 (7874 ft)
UASK - RWY 12 (8235 ft)
UASK - RWY 30 (8235 ft)
UASP - RWY 3 (8202 ft)
UASP - RWY 21 (8202 ft)
UASS - RWY 8 (10157 ft)
UASS - RWY 26 (10157 ft)
UATE - RWY 12 (10013 ft)
UATE - RWY 30 (10013 ft)
UATG - RWY 14 (9843 ft)
UATG - RWY 32 (9843 ft)
UATT - RWY 13 (10509 ft)
UATT - RWY 31 (10509 ft)
UAUU - RWY 15 (8248 ft)
UAUU - RWY 33 (8248 ft)
UBBB - RWY 18 (10499 ft)
UBBB - RWY 36 (10499 ft)
UBBB - RWY 16 (13123 ft)
UBBB - RWY 34 (13123 ft)
UBBG - RWY 12 (10827 ft)
UBBG - RWY 30 (10827 ft)
UBBL - RWY 15 (10827 ft)
UBBL - RWY 33 (10827 ft)
UBBN - RWY 14L (10827 ft)
UBBN - RWY 14R (10827 ft)
UBBN - RWY 32L (10827 ft)
UBBN - RWY 32R (10827 ft)
UBBQ - RWY 16 (11417 ft)
UBBQ - RWY 34 (11417 ft)
UBBY - RWY 15 (6890 ft)
UBBY - RWY 33 (6890 ft)
UCFL - RWY 7 (7874 ft)
UCFL - RWY 25 (7874 ft)
UCFM - RWY 8 (13793 ft)
UCFM - RWY 26 (13793 ft)
UCFO - RWY 12 (9232 ft)
UCFO - RWY 30 (9232 ft)
UCFP - RWY 10 (6562 ft)
UCFP - RWY 28 (6562 ft)
UDSG - RWY 2 (10564 ft)
UDSG - RWY 20 (10564 ft)
UDYE - RWY 3 (8694 ft)
UDYE - RWY 21 (8694 ft)
UDYZ - RWY 9 (12631 ft)
UDYZ - RWY 27 (12631 ft)
UEBB - RWY 5 (6562 ft)
UEBB - RWY 23 (6562 ft)
UECT - RWY 1 (10171 ft)
UECT - RWY 19 (10171 ft)
UEEA - RWY 6 (5906 ft)
UEEA - RWY 24 (5906 ft)
UEEE - RWY 05R (11155 ft)
UEEE - RWY 23L (11155 ft)
UELL - RWY 8 (11811 ft)
UELL - RWY 26 (11811 ft)
UEMH - RWY 9 (5906 ft)
UEMH - RWY 27 (5906 ft)
UEMM - RWY 5 (8071 ft)
UEMM - RWY 23 (8071 ft)
UEMO - RWY 08L (6234 ft)
UEMO - RWY 26R (6234 ft)
UEMU - RWY 6 (6234 ft)
UEMU - RWY 24 (6234 ft)
UENN - RWY 8 (6352 ft)
UENN - RWY 26 (6352 ft)
UERL - RWY 07R (6562 ft)
UERL - RWY 25L (6562 ft)
UERO - RWY 18 (6562 ft)
UERO - RWY 36 (6562 ft)
UERP - RWY 17 (10171 ft)
UERP - RWY 35 (10171 ft)
UERR - RWY 7 (9186 ft)
UERR - RWY 25 (9186 ft)
UESO - RWY 8 (6562 ft)
UESO - RWY 26 (6562 ft)
UEST - RWY 3 (9843 ft)
UEST - RWY 21 (9843 ft)
UESU - RWY 16 (5741 ft)
UESU - RWY 34 (5741 ft)
UEVV - RWY 18 (5906 ft)
UEVV - RWY 36 (5906 ft)
UGKO - RWY 7 (8202 ft)
UGKO - RWY 25 (8202 ft)
UGSB - RWY 13 (8202 ft)
UGSB - RWY 31 (8202 ft)
UGSS - RWY 12 (12012 ft)
UGSS - RWY 30 (12012 ft)
UGTB - RWY 13L (8202 ft)
UGTB - RWY 31R (8202 ft)
UGTB - RWY 13R (9843 ft)
UGTB - RWY 31L (9843 ft)
UHBB - RWY 18 (9186 ft)
UHBB - RWY 36 (9186 ft)
UHHH - RWY 05L (11483 ft)
UHHH - RWY 23R (11483 ft)
UHHH - RWY 05R (13123 ft)
UHHH - RWY 23L (13123 ft)
UHKD - RWY 1 (8136 ft)
UHKD - RWY 19 (8136 ft)
UHMA - RWY 1 (11486 ft)
UHMA - RWY 19 (11486 ft)
UHMD - RWY 1 (6562 ft)
UHMD - RWY 19 (6562 ft)
UHMK - RWY 9 (8120 ft)
UHMK - RWY 27 (8120 ft)
UHMM - RWY 10 (11325 ft)
UHMM - RWY 28 (11325 ft)
UHMO - RWY 9 (7966 ft)
UHMO - RWY 27 (7966 ft)
UHMP - RWY 17 (8202 ft)
UHMP - RWY 35 (8202 ft)
UHNN - RWY 11 (5577 ft)
UHNN - RWY 29 (5577 ft)
UHOO - RWY 03R (5840 ft)
UHOO - RWY 21L (5840 ft)
UHOO - RWY 03L (7218 ft)
UHOO - RWY 21R (7218 ft)
UHPP - RWY 16L (11148 ft)
UHPP - RWY 34R (11148 ft)
UHSS - RWY 1 (11158 ft)
UHSS - RWY 19 (11158 ft)
UHWW - RWY 07R (11483 ft)
UHWW - RWY 25L (11483 ft)
UIAA - RWY 11 (9186 ft)
UIAA - RWY 29 (9186 ft)
UIBB - RWY 12 (10367 ft)
UIBB - RWY 30 (10367 ft)
UIII - RWY 12 (11696 ft)
UIII - RWY 30 (11696 ft)
UIIR - RWY 14 (8202 ft)
UIIR - RWY 32 (8202 ft)
UITT - RWY 12 (6562 ft)
UITT - RWY 30 (6562 ft)
UIUU - RWY 8 (9829 ft)
UIUU - RWY 26 (9829 ft)
UKBB - RWY 18R (11483 ft)
UKBB - RWY 36L (11483 ft)
UKBB - RWY 18L (13123 ft)
UKBB - RWY 36R (13123 ft)
UKBC - RWY 18 (8202 ft)
UKBC - RWY 36 (8202 ft)
UKCC - RWY 8 (13123 ft)
UKCC - RWY 26 (13123 ft)
UKCM - RWY 1 (8425 ft)
UKCM - RWY 19 (8425 ft)
UKCW - RWY 9 (9321 ft)
UKCW - RWY 27 (9321 ft)
UKDD - RWY 8 (9377 ft)
UKDD - RWY 26 (9377 ft)
UKDE - RWY 2 (8202 ft)
UKDE - RWY 20 (8202 ft)
UKDR - RWY 18 (8202 ft)
UKDR - RWY 36 (8202 ft)
UKFB - RWY 7 (9865 ft)
UKFB - RWY 25 (9865 ft)
UKFF - RWY 1 (12142 ft)
UKFF - RWY 19 (12142 ft)
UKHD - RWY 2 (5906 ft)
UKHD - RWY 20 (5906 ft)
UKHH - RWY 7 (8202 ft)
UKHH - RWY 25 (8202 ft)
UKHP - RWY 9 (8366 ft)
UKHP - RWY 27 (8366 ft)
UKHS - RWY 8 (8202 ft)
UKHS - RWY 26 (8202 ft)
UKKE - RWY 14 (8202 ft)
UKKE - RWY 32 (8202 ft)
UKKK - RWY 8 (7579 ft)
UKKK - RWY 26 (7579 ft)
UKKM - RWY 15 (11483 ft)
UKKM - RWY 33 (11483 ft)
UKKO - RWY 11 (10010 ft)
UKKO - RWY 29 (10010 ft)
UKKT - RWY 14 (5906 ft)
UKKT - RWY 32 (5906 ft)
UKLH - RWY 16 (7218 ft)
UKLH - RWY 34 (7218 ft)
UKLI - RWY 10 (8202 ft)
UKLI - RWY 28 (8202 ft)
UKLL - RWY 13 (10843 ft)
UKLL - RWY 31 (10843 ft)
UKLN - RWY 15 (7270 ft)
UKLN - RWY 33 (7270 ft)
UKLR - RWY 12 (8615 ft)
UKLR - RWY 30 (8615 ft)
UKLT - RWY 10 (6588 ft)
UKLT - RWY 28 (6588 ft)
UKLU - RWY 10 (6686 ft)
UKLU - RWY 28 (6686 ft)
UKOH - RWY 3 (8202 ft)
UKOH - RWY 21 (8202 ft)
UKON - RWY 5 (8383 ft)
UKON - RWY 23 (8383 ft)
UKOO - RWY 16 (9186 ft)
UKOO - RWY 34 (9186 ft)
UKWW - RWY 13 (8202 ft)
UKWW - RWY 31 (8202 ft)
ULAA - RWY 8 (8202 ft)
ULAA - RWY 26 (8202 ft)
ULAH - RWY 12 (8009 ft)
ULAH - RWY 30 (8009 ft)
ULAM - RWY 6 (8406 ft)
ULAM - RWY 24 (8406 ft)
ULLI - RWY 10L (11145 ft)
ULLI - RWY 28R (11145 ft)
ULLI - RWY 10R (12402 ft)
ULLI - RWY 28L (12402 ft)
ULMK - RWY 11 (8189 ft)
ULMK - RWY 29 (8189 ft)
ULMM - RWY 13 (8202 ft)
ULMM - RWY 31 (8202 ft)
ULNR - RWY 1 (6568 ft)
ULNR - RWY 19 (6568 ft)
ULOO - RWY 1 (6585 ft)
ULOO - RWY 19 (6585 ft)
ULPB - RWY 1 (8212 ft)
ULPB - RWY 19 (8212 ft)
ULWC - RWY 3 (8278 ft)
ULWC - RWY 21 (8278 ft)
UMBB - RWY 11 (8596 ft)
UMBB - RWY 29 (8596 ft)
UMGG - RWY 10 (8428 ft)
UMGG - RWY 28 (8428 ft)
UMII - RWY 5 (8550 ft)
UMII - RWY 23 (8550 ft)
UMKK - RWY 6 (8202 ft)
UMKK - RWY 24 (8202 ft)
UMMG - RWY 17 (8399 ft)
UMMG - RWY 35 (8399 ft)
UMMM - RWY 12 (6562 ft)
UMMM - RWY 30 (6562 ft)
UMMS - RWY 13 (11946 ft)
UMMS - RWY 31 (11946 ft)
UMOO - RWY 13 (8419 ft)
UMOO - RWY 31 (8419 ft)
UNAA - RWY 02R (10663 ft)
UNAA - RWY 20L (10663 ft)
UNBB - RWY 6 (9360 ft)
UNBB - RWY 24 (9360 ft)
UNBG - RWY 2 (7546 ft)
UNBG - RWY 20 (7546 ft)
UNEE - RWY 5 (10499 ft)
UNEE - RWY 23 (10499 ft)
UNII - RWY 17 (7185 ft)
UNII - RWY 35 (7185 ft)
UNIP - RWY 4 (5597 ft)
UNIP - RWY 22 (5597 ft)
UNKL - RWY 11 (12139 ft)
UNKL - RWY 29 (12139 ft)
UNKM - RWY 11 (5906 ft)
UNKM - RWY 29 (5906 ft)
UNKY - RWY 5 (8858 ft)
UNKY - RWY 23 (8858 ft)
UNNE - RWY 1 (10873 ft)
UNNE - RWY 19 (10873 ft)
UNNT - RWY 7 (11801 ft)
UNNT - RWY 25 (11801 ft)
UNNT - RWY 16 (11818 ft)
UNNT - RWY 34 (11818 ft)
UNOO - RWY 7 (8205 ft)
UNOO - RWY 25 (8205 ft)
UNSS - RWY 15 (6555 ft)
UNSS - RWY 33 (6555 ft)
UNTT - RWY 3 (8202 ft)
UNTT - RWY 21 (8202 ft)
UNWW - RWY 1 (8789 ft)
UNWW - RWY 19 (8789 ft)
UOHH - RWY 6 (8871 ft)
UOHH - RWY 24 (8871 ft)
UOII - RWY 12 (8245 ft)
UOII - RWY 30 (8245 ft)
UOOO - RWY 1 (11253 ft)
UOOO - RWY 19 (11253 ft)
URKA - RWY 4 (8202 ft)
URKA - RWY 22 (8202 ft)
URKE - RWY 08L (8202 ft)
URKE - RWY 26R (8202 ft)
URKE - RWY 08R (8209 ft)
URKE - RWY 26L (8209 ft)
URKG - RWY 1 (10171 ft)
URKG - RWY 19 (10171 ft)
URKK - RWY 05L (7218 ft)
URKK - RWY 23R (7218 ft)
URKK - RWY 05R (9843 ft)
URKK - RWY 23L (9843 ft)
URMG - RWY 8 (8202 ft)
URMG - RWY 26 (8202 ft)
URML - RWY 14 (8661 ft)
URML - RWY 32 (8661 ft)
URMM - RWY 12 (12795 ft)
URMM - RWY 30 (12795 ft)
URMN - RWY 6 (7218 ft)
URMN - RWY 24 (7218 ft)
URMO - RWY 10 (9843 ft)
URMO - RWY 28 (9843 ft)
URMS - RWY 9 (9843 ft)
URMS - RWY 27 (9843 ft)
URMT - RWY 7 (8530 ft)
URMT - RWY 25 (8530 ft)
URRR - RWY 4 (8205 ft)
URRR - RWY 22 (8205 ft)
URRT - RWY 10 (9052 ft)
URRT - RWY 28 (9052 ft)
URSS - RWY 2 (8202 ft)
URSS - RWY 20 (8202 ft)
URSS - RWY 6 (9498 ft)
URSS - RWY 24 (9498 ft)
URWA - RWY 11 (6398 ft)
URWA - RWY 29 (6398 ft)
URWA - RWY 9 (10499 ft)
URWA - RWY 27 (10499 ft)
URWI - RWY 9 (10499 ft)
URWI - RWY 27 (10499 ft)
URWW - RWY 11 (8202 ft)
URWW - RWY 29 (8202 ft)
USCC - RWY 9 (10499 ft)
USCC - RWY 27 (10499 ft)
USCM - RWY 1 (10663 ft)
USCM - RWY 19 (10663 ft)
USDB - RWY 10 (8717 ft)
USDB - RWY 28 (8717 ft)
USDD - RWY 4 (8934 ft)
USDD - RWY 22 (8934 ft)
USHH - RWY 6 (9186 ft)
USHH - RWY 24 (9186 ft)
USHN - RWY 16 (8301 ft)
USHN - RWY 34 (8301 ft)
USHQ - RWY 16 (7028 ft)
USHQ - RWY 34 (7028 ft)
USHS - RWY 12 (8202 ft)
USHS - RWY 30 (8202 ft)
USHU - RWY 18 (7546 ft)
USHU - RWY 36 (7546 ft)
USII - RWY 1 (8202 ft)
USII - RWY 19 (8202 ft)
USKK - RWY 3 (8868 ft)
USKK - RWY 21 (8868 ft)
USMM - RWY 14 (8360 ft)
USMM - RWY 32 (8360 ft)
USMQ - RWY 13 (8005 ft)
USMQ - RWY 31 (8005 ft)
USMU - RWY 9 (8366 ft)
USMU - RWY 27 (8366 ft)
USNN - RWY 3 (10502 ft)
USNN - RWY 21 (10502 ft)
USPP - RWY 3 (10512 ft)
USPP - RWY 21 (10512 ft)
USRK - RWY 17 (8225 ft)
USRK - RWY 35 (8225 ft)
USRO - RWY 1 (8232 ft)
USRO - RWY 19 (8232 ft)
USRR - RWY 7 (9154 ft)
USRR - RWY 25 (9154 ft)
USSS - RWY 08L (9856 ft)
USSS - RWY 26R (9856 ft)
USSS - RWY 08R (9928 ft)
USSS - RWY 26L (9928 ft)
USTR - RWY 12 (8862 ft)
USTR - RWY 30 (8862 ft)
USTR - RWY 3 (9852 ft)
USTR - RWY 21 (9852 ft)
USUU - RWY 2 (8533 ft)
USUU - RWY 20 (8533 ft)
UTAA - RWY 12R (9806 ft)
UTAA - RWY 30L (9806 ft)
UTAA - RWY 12L (12467 ft)
UTAA - RWY 30R (12467 ft)
UTAK - RWY 16L (8202 ft)
UTAK - RWY 34R (8202 ft)
UTAK - RWY 16R (11483 ft)
UTAK - RWY 34L (11483 ft)
UTAM - RWY 18L (9186 ft)
UTAM - RWY 36R (9186 ft)
UTAM - RWY 18R (12467 ft)
UTAM - RWY 36L (12467 ft)
UTAT - RWY 09L (8858 ft)
UTAT - RWY 27R (8858 ft)
UTAV - RWY 15 (9022 ft)
UTAV - RWY 33 (9022 ft)
UTDD - RWY 9 (10210 ft)
UTDD - RWY 27 (10210 ft)
UTDK - RWY 1 (9843 ft)
UTDK - RWY 19 (9843 ft)
UTDL - RWY 8 (10499 ft)
UTDL - RWY 26 (10499 ft)
UTDT - RWY 17 (7497 ft)
UTDT - RWY 35 (7497 ft)
UTFA - RWY 4 (9514 ft)
UTFA - RWY 22 (9514 ft)
UTFF - RWY 18 (9383 ft)
UTFF - RWY 36 (9383 ft)
UTFN - RWY 10 (10728 ft)
UTFN - RWY 28 (10728 ft)
UTNN - RWY 15 (9843 ft)
UTNN - RWY 33 (9843 ft)
UTNU - RWY 13 (9843 ft)
UTNU - RWY 31 (9843 ft)
UTSA - RWY 7 (13123 ft)
UTSA - RWY 25 (13123 ft)
UTSB - RWY 1 (9843 ft)
UTSB - RWY 19 (9843 ft)
UTSK - RWY 16 (9268 ft)
UTSK - RWY 34 (9268 ft)
UTSS - RWY 9 (10187 ft)
UTSS - RWY 27 (10187 ft)
UTST - RWY 7 (9843 ft)
UTST - RWY 25 (9843 ft)
UTTT - RWY 08R (12812 ft)
UTTT - RWY 26L (12812 ft)
UTTT - RWY 08L (13123 ft)
UTTT - RWY 26R (13123 ft)
UUBA - RWY 14 (5577 ft)
UUBA - RWY 32 (5577 ft)
UUBI - RWY 11 (8215 ft)
UUBI - RWY 29 (8215 ft)
UUBP - RWY 16 (7874 ft)
UUBP - RWY 34 (7874 ft)
UUBW - RWY 12 (15092 ft)
UUBW - RWY 30 (15092 ft)
UUDD - RWY 14R (11483 ft)
UUDD - RWY 32L (11483 ft)
UUDD - RWY 14L (12444 ft)
UUDD - RWY 32R (12444 ft)
UUDL - RWY 5 (9843 ft)
UUDL - RWY 23 (9843 ft)
UUEE - RWY 07L (11647 ft)
UUEE - RWY 25R (11647 ft)
UUEE - RWY 07R (12139 ft)
UUEE - RWY 25L (12139 ft)
UUMB - RWY 4 (8202 ft)
UUMB - RWY 22 (8202 ft)
UUMO - RWY 8 (6726 ft)
UUMO - RWY 26 (6726 ft)
UUOB - RWY 11 (8202 ft)
UUOB - RWY 29 (8202 ft)
UUOD - RWY 3 (7874 ft)
UUOD - RWY 21 (7874 ft)
UUOK - RWY 12 (8202 ft)
UUOK - RWY 30 (8202 ft)
UUOL - RWY 15 (7546 ft)
UUOL - RWY 33 (7546 ft)
UUOO - RWY 12 (7546 ft)
UUOO - RWY 30 (7546 ft)
UUOS - RWY 5 (5906 ft)
UUOS - RWY 23 (5906 ft)
UUOT - RWY 15 (6890 ft)
UUOT - RWY 33 (6890 ft)
UUWW - RWY 1 (10039 ft)
UUWW - RWY 19 (10039 ft)
UUWW - RWY 6 (11483 ft)
UUWW - RWY 24 (11483 ft)
UUYH - RWY 18 (8714 ft)
UUYH - RWY 36 (8714 ft)
UUYP - RWY 16 (5906 ft)
UUYP - RWY 34 (5906 ft)
UUYS - RWY 14 (8209 ft)
UUYS - RWY 32 (8209 ft)
UUYW - RWY 8 (7218 ft)
UUYW - RWY 26 (7218 ft)
UUYY - RWY 1 (8202 ft)
UUYY - RWY 19 (8202 ft)
UWGG - RWY 18R (9203 ft)
UWGG - RWY 36L (9203 ft)
UWKB - RWY 1 (6562 ft)
UWKB - RWY 19 (6562 ft)
UWKD - RWY 11 (12303 ft)
UWKD - RWY 29 (12303 ft)
UWKE - RWY 3 (8209 ft)
UWKE - RWY 21 (8209 ft)
UWKJ - RWY 16 (7877 ft)
UWKJ - RWY 34 (7877 ft)
UWKS - RWY 6 (8241 ft)
UWKS - RWY 24 (8241 ft)
UWLL - RWY 2 (12559 ft)
UWLL - RWY 20 (12559 ft)
UWLW - RWY 2 (16404 ft)
UWLW - RWY 20 (16404 ft)
UWOO - RWY 8 (8205 ft)
UWOO - RWY 26 (8205 ft)
UWOR - RWY 7 (9514 ft)
UWOR - RWY 25 (9514 ft)
UWPP - RWY 11 (6890 ft)
UWPP - RWY 29 (6890 ft)
UWPS - RWY 2 (9190 ft)
UWPS - RWY 20 (9190 ft)
UWSS - RWY 12 (7290 ft)
UWSS - RWY 30 (7290 ft)
UWUU - RWY 14L (8255 ft)
UWUU - RWY 32R (8255 ft)
UWUU - RWY 14R (12352 ft)
UWUU - RWY 32L (12352 ft)
UWWW - RWY 5 (8376 ft)
UWWW - RWY 23 (8376 ft)
UWWW - RWY 15 (9852 ft)
UWWW - RWY 33 (9852 ft)

FlightDeck in Classroom Instructions

Swiss based university "Zürcher Hochschule für Angewanndte Wissenschaften - Zentrum für Aviatik" is using FlightDeck A32x for class room instructions.
Logo-School-of-Engineering-200px
Korean airline Air Busan is using FlightDeck A32x for professional pilot training. Read pdfmore in this PDF here.
Air Busan Logo 200px